top of page
Osmnlı.jpg

Üç kıtaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu’nun kültürel izleri...

Osmanlı tarihinde Türkiye’nin günümüzdeki sınırları dışında kalan eyaletlere bağlı kaza, sancak gibi kentsel birimlerin tanıtıldığı bu kitapta, Osmanlı tarihi, Osmanlı tarihsel coğrafyası açısından ele alınmaya ve günümüzde ve günümüzde her biri başka bir devlete ait olan bu kentlerin tarihi, ne kadar süreyle Osmanlı kenti olduğu, bizdeki etkileri, geçmişteki durumu, gravür, tablo, fotoğraf ve belgeler eşliğinde, biraz da nostaljik açıdan sergilenmeye çalışılıyor.

Türkiye’nin günümüz sınırları dışında kalan eski kentlerine bir bakış...

Geçmişte Osmanlı İmparatorluğu’nun egemen olduğu Avrupa, Asya ve Afrika kıtasındaki topraklar üzerinde, “Bir zamanlar Osmanlı kenti olmuş” yerleşim birimlerindeki mimari ve kültürel eserlerimiz, şiirlerimiz, türkülerimiz, buralarda doğan ünlü kişilerimiz... kısacası Osmanlı coğrafyasının hem Türkiye'ye uzanan, hem de bulunduğu ülkelerin geçmişini oluşturan tüm sosyo-kültürel miras, geçmişe özlem duymadan, tarihimize katkıları açısından ele alınıyor.

İlber Ortaylı’nın önsözü ile...

İlber Ortaylı’nın Osmanlı yönetiminin tarihsel arka planıyla, İmparatorluğun eyalet sistemi ve yönetimsel gelişimini incelediği “Osmanlı Nasıl Yönetti?” başlıklı önsözü ise, bu tarihsel olgunun nasıl işlediğini inceliyor.

Sayfa Sayısı: 408

Kutu Ebat: y 350 mm x g 350 mm x d 60 mm

Türkçe 

Bir Zamanlar Osmanlı

Basında Çıkanlar

Yazarlar ve Araştırmacılar

abdullah-ozkan.jpg

Abdullah Özkan

Yazar/ Tarihçi

ortaylı.jpg

Prof. Dr. İlber Ortaylı

Tarihçi/ Akademisyen/ Yazar

Bulent-Ozukan_8332_1407437994.jpg

Bülent Özükan

Müellif/ Editör

Tarih Koleksiyonu

LA TURQUIE.png

La Turquie Kemaliste

OSMANLI.png

Bir Zamanlar Osmanlı

rumeliye-elveda03.png

Rumeli'ye Elveda

TARIH ATLASI.png

Tarih Atlası

bottom of page