top of page
Image-empty-state.png

Bülent Özükan

Müellif, Editör

1954 - İzmir
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimi gördü.

1971 yılında İzmir Yeni Asır Gazetesinde başlayan gazetecilik yaşamına birçok gazete ve dergide yazı işleri müdürü ve yayın yönetmeni olarak devam etti. Parlamento muhabirliğinin yanı sıra, kısa bir dönem TRT haber dairesinde görev aldı.

Ankara Belediyesinde görev aldığı yıllarda “Bir Milyon Çocuk Kitabı” çalışmasıyla Unesco’nun 1979 Dünya Çocuk Yılı En Başarılı Faaliyetleri Belgesiyle ödüllendirildi. Aynı yıl, aynı çalışma Simavi Vakfı Özel Ödülü’ne layık görüldü.

1983 yılında İletişim Yayınlarının kurucuları arasında yer aldı. 1985 yılı sonlarında kurduğu Boyut Yayın Grubu'nun kurdu.

Boyut Yayın Grubu’nda konuları gastronomiden caza ve mimarlığa kadar uzanan çeşitli konularda kültürel ve sektörel periyodik dergilerin bine yakın sayısını yönetti. Aynı süreçte kitap, ansiklopedi, DVD gibi 2000’den fazla kültür ürününün editoryal üretimini gerçekleştirdi.

Hayatın Her Alanına Yayıncılık anlayışıyla çok sayıda ilki yayıncılık hayatımıza kazandırdı. Türkiye’de ve dünyada patent hakları Boyut’a ait olan CD-Kitap konseptine çok sayıda hem kitap hem de DVD’den oluşan ürünler yayınladı. Boyut, çok renkli kültür ürünlerinin yanı sıra teknoloji kullanımıyla da öncü yayınevleri arasında yer aldı. Boyut Yayınlarının, okuyucuyla daha kolay buluşması için Gazete işbirlikleriyle 100.000.000’dan fazla kültür ürününün satışını gerçekleştirdi.

Kitap dağıtım kanalların büyüyememesi ve kitapçıların alışveriş merkezlerine yenik düşmesi üzerine kendi geliştirdiği pazarlama yöntemleriyle Boyut ürünlerini kullanan 1.000.000’dan fazla okuyucunun ilgi alanlarına yönelik yayınlara yöneldi.
Dünyanın en büyük kültür kulüplerinden biri haline dönüşen nitelikli bilgi bankasıyla kayıtlı okuyucuların en avantajlı kampanyalarla kültür ürünlerine sahip olabilecekleri bir sistem geliştirdi.

Halen “erişilmesi zor ve nadide kitap”ların kolay ve keyifle okunan yeni nüshalarını ve koleksiyon niteliği taşıyan değerli kitapların basımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Image-empty-state_edited_edited.jpg
Image-empty-state_edited_edited.jpg
Image-empty-state_edited_edited.jpg

Author, Editor

1954 - İzmir

He graduated from Ankara University's Faculty of Political Sciences. He pursued his Master's degree at Istanbul University Institute of Social Sciences.

His journalism career began in 1971 with Yeni Asır Newspaper in İzmir, Türkiye and he continued as an editor and publishing director in various newspapers and magazines. In addition to parliamentary reporting, he briefly worked in the TRT news department.

At Ankara Municipality, he received UNESCO's 1979 Most Successful Activities Certificate for the "One Million Children's Book" project. The same year, the project also received the Simavi Foundation Special Award.

In 1983, he was one of the founders of İletişim Publications. In the late 1980s, he established the Boyut Publishing Group. 

Within the Boyut Publishing Group, he managed nearly a thousand issues of cultural and sectoral periodicals on various topics ranging from gastronomy to jazz and architecture. During the same period, he was involved in the editorial production of over 2000 cultural products such as books, encyclopedias, and DVDs.

With the philosophy of "Publishing in Every Aspect of Life," he introduced numerous innovations to the publishing world. Boyut published products consisting of books and DVDs with patent rights belonging to Boyut, pioneering the CD-Book concept in Türkiye and worldwide. Boyut also stood out among publishing houses for its use of technology. In collaboration with newspapers, Boyut Publishing sold more than 100,000,000 cultural products to reach readers more quickly.

Due to the limitations in book distribution channels and the dominance of shopping malls over bookstores, he turned to publications that catered to the interests of over one million readers using his marketing methods.

He developed a system where registered readers could access cultural products with the most advantageous campaigns through the world's largest cultural club, which has become a valuable knowledge bank.

Currently, he continues to produce new editions of "hard-to-find and rare books" that are easy and enjoyable to read, as well as collectible editions.

bottom of page