top of page

Kitâb-ı

Cihannüma

Pto.jpg

Klaudios Ptolemaios

Geographike Hyphegesis

Geographike Hyphegesis

Klaudios Ptolemaios

Codex Seragliensis Gİ 57

-Topkapı Sarayı Müzesi/Tıpkıbasım

-Bern Üniversitesi Ptolemaios Enstitüsü Araştırma Raporu

Bizans Sarayı’nda İstanbul’un fethi sırasında ele geçirilen ve Osmanlı Sultanı Mehmet II (Fatih) emriyle Arapça’ya çevirisi de yapılan Klaudios Ptolemaios’un en değerli eseri Coğrafya El Kitabı’nın tıpkıbasımı. Kitap üzerine Bern Üniversitesi Ptolemaios Enstitüsü öğretim üyeleri Alfred Stückelberger, Florian Mittenhuber, Robert Fuchs’un araştırma raporuyla (İngilizce, Almanca ve Türkçe).

İlber Ortaylı’nın Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü döneminde başlayan, Celâl Şengör’ün her türlü çaba ve sağladığı desteklerle hazırlanan, Boyut’un dijital sayfalara dönüştürme çalışmaları ve tasarımlarıyla zenginleşen ve sınırlı sayıda basılan çok özel bir eser.

Her ülkenin haritaları ve o ülkenin Türklerle ilişkileri, kronolojik olarak anlatılıyor. Kitapta özel bölüm olarak Osmanlıca yazımlı haritaların yanı sıra İtalyan, Yunan, Ermeni, Macar ve İsveç dillerinde çizilmiş Constantinopel/İstanbul haritaları tarihsel ilişkileriyle açıklanıyor. Haritaların bir araya getirilmesi 20 yılı aşan bir sürede gerçekleşti. Yazım ve araştırmaları 5 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıktı. İlgili ülkelerin ulusal kitaplıklarında, 50’den fazla üniversite ve şehir kütüphaneleriyle müzelerinden temin edilen izinli dijital kopyalar ve özel koleksiyonlardan oluşturuldu.

 

Geographike Hyphegesis

Klaudios Ptolemaios

Codex Sereglianis GI57

-Topkapi Palace Museum/Facsimile

-University of Bern Institute of Ptolemaios Research Paper

The facsimile of the most precious work of Kladios Ptolemaios which was translated to Arabic by the commandment of Ottoman Sultan Mehmet II (the Conqueror) after being captured in the Byzantine Palace during the conquest of Istanbul, this map has been subject to many research studies in English, German and Turkish, especially by academicians of University of Bern, Institute of Ptolemaios, namely Alfred Stückelberger, Florian Mittenhuber and Robert Fuchs.

A very special production that has been printed in a limited number, this work has been initiated during the management period of Ilber Ortayli in Topkapi Palace Museum, prepared by the priceless contribution and support of Celâl Sengor, enriched by the design and digitalization efforts of Boyut.

Kutu ebat/ Size: y 515 mm x g 350 mm x d 60 mm

Tıpkıbasım/ Facsimile: 264 sayfa/ pages

Araştırma Raporu/ Research Report: 148 sayfa/ pages

Türkçe/ Almanca/ İngilizce

Basında Çıkanlar

Yazarlar ve Araştırmacılar

unnamed.jpg

Prof. Dr. A.M. Celâl Şengör

Jeolog/ Bilim insanı/ Akademisyen
İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Öğretim Üyesi

ortaylı.jpg

Prof. Dr. İlber Ortaylı

Tarihçi/ Akademisyen/ Yazar

Bulent-Ozukan_8332_1407437994.jpg

Bülent Özükan

Müellif/ Editör

Harita Koleksiyonu

TIH.png

Tarihte İstanbul

Haritaları

TTH.png

Tarihte Türkiye

Haritaları

PİRİ-1.jpg

Piri Reis

Kitâb-ı Bahriye

PTOLEMAIUS.png

Klaudius

Ptolemaios

PEUTİNGER.png

Tabula

Peutingeriana

PİRİ-1513.jpg

Piri Reis

1513

CIHANNUMA yeni.png

Kitâb-ı

Cihannüma

bottom of page