top of page
cihannuma.jpg

Orhan Koloğlu

Mustafa Kaçar

İki koleksiyon eser, 
tek bir özel kutuda bir arada..
.

Biri Cihânnümâ'nın nadide bir el yazmasının teknolojiyi sonuna kadar kullanarak elde edilen baskı tekniğiyle tıpkıbasımı, diğeri ise aslından uzaklaşmadan, günümüz bilgileriyle açıklanmaya çalışılan İbrahim Müteferrika baskısı...

Postmodern bir tıpkıbasım...

TSMK Revan Koleksiyonu'nda bulunan Osmanlıca Cihânnümâ tıpkıbasımı, Fuat Sezgin'in Kâtip Çelebi'yi ve eserini değerlendirdiği İngilizce-Türkçe önsözle başlıyor. Günümüz bilgileriyle bir başka başyapıta dönüşen post-modern Cihânnümâ ise o günün tarihini daha iyi anlamak için adeta ışık tutuyor. Bu eşsiz eserlerin orijinal kopyalarından bazıları Sotheby's müzayedelerinde 2013 yılında 120 bin sterlin'e alıcı buldu...

Doğu biliminin Batı bilimiyle sentezini yapmaya cesaret eden ilk Türk bilim adamlarından biri Kâtip Çelebi. Tarihten tıbba, coğrafyadan astronomiye kadar geniş bir ilgi alanıyla, XVII. yüzyılda tarihin en önemli coğrafya eserlerinden birini ortaya koydu. Kâtip Çelebi'nin 1648'de yazmaya başladığı ve 1654'te eklemeler yaptığı Kitâb-ı Cihânnümâ'yı 78 yıl sonra 1732'de İbrahim Müteferrika Matbaa-i Amire'de bastı.

Kütüphanenizde mutlaka olmalı...

Bu el yazması kitabın yüzlerce yıllık masalsı bir öyküsü var. Hattatlarca ve nakkaşlarca kaç kopya çoğaltıldığı bilinmiyor. Bu el yazmalarından biri ise Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan Kitaplığı'nda 1624 numaraya kayıtlı. Astronomi ve coğrafya bilgilerinin yanı sıra sosyal bilimlere de geniş yer ayrılan "Cihânnnümâ"da kentlerin enlem ve boylamları, birbirlerine olan uzaklıkları, dönemin dünya ülkelerinde sanayi, halkların din ve dilleri ve nüfus bilgileri aktarılıyor.

Özgün tasarımıyla, ileri görüşlülüğü, Osmanlı’yı ve yenilikçiliği anlamak adına her kütüphanede bulunması gereken bir çalışma.

Kutu Ebat/ Size: y 350 mm x g 350 mm x d 60 mm

Türkçe/İngilizce

Kitâb-ı Cihânnümâ

The Book of Cihannuma

Basında Çıkanlar

Yazarlar ve Araştırmacılar

Bulent-Ozukan_8332_1407437994.jpg

Bülent Özükan

Müellif/ Editör

orhan-kologlu.jpg
mustafa-kacar-muhtesem-yuzyil-gibi-tarih
IMG_8740_edited_edited_edited.jpg

Orhan Koloğlu

Prof. Dr. Mustafa Kaçar

Murat Öneş

Tarihçi/ Yazar/ Gazeteci

Tarihçi/ Akademisyen
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Bilim Tarihi Bölümü Başkanı

Genel Sanat Yönetmeni

Tarihte İstanbul

Haritaları

Harita Koleksiyonu

TIH.png
TTH.png

Tarihte Türkiye

Haritaları

PİRİ-1.jpg

Piri Reis

Kitâb-ı Bahriye

PTOLEMAIUS.png

Klaudius

Ptolemaios

PEUTİNGER.png

Tabula

Peutingeriana

PİRİ-1513.jpg

Piri Reis

1513

CIHANNUMA yeni.png

Kitâb-ı

Cihannüma

bottom of page